اینترنت سریع مورد نیاز خود را از لیست زیر انتخاب کنید و فرم ساده آخر صفحه را تکمیل کنید.

تعرفه اینترنت وایرلس نامحدود

زمانسرعتحجمقیمت
1 ماهه32نامحدود360,000
2 ماهه32نامحدود720,000
3 ماهه32نامحدود1,026,000
6 ماهه32نامحدود1,944,000
1 ماهه48نامحدود480,000
2 ماهه48نامحدود960,000
3 ماهه48نامحدود1,368,000
12 ماهه48نامحدود4,896,000
1 ماهه64نامحدود899,000
3 ماهه64نامحدود2,562,000
6 ماهه64نامحدود4,854,000

قیمت های اعلام شده بدون ۹% مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

تعرفه اینترنت وایرلس حجمی 

زمانسرعتحجمقیمت
1 ماهه2 تا 5015 گیگ45,000
1 ماهه2 تا 5030 گیگ75,000
1 ماهه2 تا 5050 گیگ105,000
1 ماهه2 تا 5070 گیگ130,000
1 ماهه2 تا 5090 گیگ165,000
1 ماهه2 تا 50150 گیگ240,000
1 ماهه2 تا 50200 گیگ315,000
1 ماهه2 تا 50300 گیگ460,000
3 ماهه2 تا 5090 گیگ198,000
3 ماهه2 تا 50150 گیگ294,000
3 ماهه2 تا 50200 گیگ360,000
3 ماهه2 تا 50300 گیگ510,000
6 ماهه2 تا 5090 گیگ264,000
6 ماهه2 تا 50150 گیگ354,000
6 ماهه2 تا 50200 گیگ408,000
6 ماهه2 تا 50300 گیگ507,000
6 ماهه2 تا 50630 گیگ870,000
6 ماهه2 تا 50790 گیگ990,000
12 ماهه2 تا 5090 گیگ393,000
12 ماهه2 تا 50150 گیگ480,000
12 ماهه2 تا 50200 گیگ540,000
12 ماهه2 تا 50300 گیگ690,000
12 ماهه2 تا 501000 گیگ1,350,000
12 ماهه2 تا 501600 گیگ2,190,000

قیمت های اعلام شده بدون ۹% مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

ترافیک‌های اضافه اینترنت وایرلس

حجمقیمت(تومان)
1 گیگ3,000
2 گیگ6,000
3 گیگ9,000
5 گیگ13,400
10 گیگ24,400
20 گیگ42,400
30 گیگ60,400
50 گیگ90,400
70 گیگ120,400
80 گیگ135,400
100 گیگ165,400

قیمت های اعلام شده بدون ۹% مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

هزینه تجهیزات مورد نیاز، مستقل از بسته های بالا است. پس از انجام امکان سنجی رایگان، با نظر کارشناس فنی نوع تجهیزات مشخص و برآورد هزینه صورت می‌گیرد. در صورتی که مشترک پارسان نت هستید و اکنون بسته شما به اتمام رسیده است، به پنل کاربری خود در سایت my.parsannet.ir وارد شوید و اقدام به تمدید سرویس اینترنت وایرلس نمایید.

درخواست سرویس

برای درخواست سرویس اطلاعات خود را وارد کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

نام(Required)
بدون صفر وارد کنید مثال 912000000

لیست خدمات جدید

فهرست