ثبت شکایات

مشترک گرامی

شما می توانید از روش های نشان داده شده در این صفحه، شکایات خود را به ما انتقال دهید…

تکمیل فرم ثبت شکایات

شما می توانید با مراجعه به قسمت ثبت شکایات در سایت پارسان نت ، شکایات خود را به ما انتقال دهید.

تلفن 07152629969

با تماس با شماره  07152629969 میتوانید شکایات خود را با ما در میان بگذارید!

مراجعه حضوری

شما می توانید با مراجعه حضوری به  دفتر مرکزی شکایات خود را با ما در میان بگذارید.

ارسال ایمیل

شما می توانید با ارسال ایمیل به آدرس info@parsannet.ir شکایات خود را با ما د رمیان بگذارید.