خنج،میدان امام،کوچه علوم اسلامی،ساختمان الماس

071-5262-9969— 071-5262-6260

 

ثبت شکایات

مشترک گرامی

شما می توانید از روش های نشان داده شده در این صفحه، شکایات خود را به ما انتقال دهید…

تکمیل فرم ثبت شکایات

شما می توانید با مراجعه به قسمت ثبت شکایات در سایت پارسان نت ، شکایات خود را به ما انتقال دهید.

تلفن 07152629969

با تماس با شماره  07152629969 میتوانید شکایات خود را با ما در میان بگذارید!

مراجعه حضوری

شما می توانید با مراجعه حضوری به  دفتر مرکزی شکایات خود را با ما در میان بگذارید.

ارسال ایمیل

شما می توانید با ارسال ایمیل به آدرس info@parsannet.ir شکایات خود را با ما د رمیان بگذارید.